رد کردن لینک ها

نقل قول ساده

سادگی، نهایت پیچیدگی است.

به گفتگو بپیوندید